Glasblazer

schilderij
SHH: 862
grootte: 54.0 X 74.0

Kwaliteitscontrole van glazen

schilderij
SHH: 1417
grootte: 23.0 X 33.0

Staven- en railsfabriek

schilderij
SHH: 304
grootte: 82.0 X 57.0

Glasdraagster

schilderij
SHH: 1480
grootte: 20.0 X 36.0

Het blussen van cokes

schilderij
SHH: 266
grootte: 55.0 X 37.0

Gasstoker

schilderij
SHH: 89
grootte: 31.0 X 47.0

De elektrische wasketel

schilderij
SHH: 393
grootte: 18.0 X 23.0

Het afvoeren van de slakken

schilderij
SHH: 1569
grootte: 64.0 X 48.0

Boerenkop

schilderij
SHH: 1250
grootte: 0.0 X 0.0

Aftappen uit oude hoogoven

schilderij
SHH: 1561
grootte: 48.0 X 33.0

Jonge glasblazer

schilderij
SHH: 836
grootte: 0.0 X 0.0

Afgieten van slakken

schilderij
SHH: 1772
grootte: 46.0 X 32.0

Keukennootjes en eierbriketten in huishouding

schilderij
SHH: 967
grootte: 0.0 X 0.0

Smelterij

schilderij
SHH: 1594
grootte: 75.0 X 54.0

VARA-dag bij Vlasakkers (Amersfoort)

schilderij
SHH: 1337
grootte: 93.0 X 63.0

Kalkgroeve bij Dover

schilderij
SHH: 592
grootte: 119.0 X 95.0

Kijkje op hoogoven

schilderij
SHH: 293
grootte: 31.0 X 47.0

Gietwerkboorderij Hazemeijer

schilderij
SHH: 1677
grootte: 0.0 X 0.0

Smit transformatoren

schilderij
SHH: 491
grootte: 0.0 X 0.0

Scheepswerf

schilderij
SHH: 1790
grootte: 94.5 X 64.5